"Một sĩ quan đã lục lọi một số thống kê về chương trình viện trợ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Một sĩ quan đã lục lọi một số thống kê về chương trình viện trợ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một sĩ quan đã lục lọi một số thống kê về chương trình viện trợ." tiếng anh câu này dịch: An officer rattled off some statistics about the aid program.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login