"Hành động của bạn là vi phạm thỏa thuận." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Hành động của bạn là vi phạm thỏa thuận." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành động của bạn là vi phạm thỏa thuận." dịch sang tiếng anh là: Your action is a breach of the agreement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login