"Phía đông bắc của đất nước không được phục vụ bởi mạng lưới đường sắt." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Phía đông bắc của đất nước không được phục vụ bởi mạng lưới đường sắt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phía đông bắc của đất nước không được phục vụ bởi mạng lưới đường sắt." tiếng anh câu này dịch: The north-east of the country is ill-served by the rail network.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login