"Chúng tôi sẽ không thu hẹp từ việc thực hiện các thay đổi cần thiết trong chính sách." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chúng tôi sẽ không thu hẹp từ việc thực hiện các thay đổi cần thiết trong chính sách." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ không thu hẹp từ việc thực hiện các thay đổi cần thiết trong chính sách." dịch câu này sang tiếng anh là: We will not shrink from making the necessary changes in policy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login