"Chính phủ đã để cho cả nước đi vào nồi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chính phủ đã để cho cả nước đi vào nồi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ đã để cho cả nước đi vào nồi." tiếng anh dịch: The government has let the whole country go to pot .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login