"Vâng, tôi chắc chắn sẽ nói, tôi nghĩ rằng bạn đang có một rủi ro rất lớn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Vâng, tôi chắc chắn sẽ nói, tôi nghĩ rằng bạn đang có một rủi ro rất lớn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vâng, tôi chắc chắn sẽ nói, tôi nghĩ rằng bạn đang có một rủi ro rất lớn." tiếng anh câu này dịch: Well I'm bound to say, I think you're taking a huge risk.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login