"Cánh cửa bên ngoài rộng mở nhưng bên trong đã bị khóa." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cánh cửa bên ngoài rộng mở nhưng bên trong đã bị khóa." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cánh cửa bên ngoài rộng mở nhưng bên trong đã bị khóa." câu này tiếng anh là: The outer door was wide open but the inner one was locked.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login