"Ngành công nghiệp ma túy bất hợp pháp có doanh thu hàng năm khoảng 200 tỷ đô la." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ngành công nghiệp ma túy bất hợp pháp có doanh thu hàng năm khoảng 200 tỷ đô la." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngành công nghiệp ma túy bất hợp pháp có doanh thu hàng năm khoảng 200 tỷ đô la." dịch sang tiếng anh: The illicit drugs industry has an annual turnover of some $200 bn.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login