"Bản hợp đồng mới, Mark Brown, đã ghi ba bàn trong trận đấu đầu tiên." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Bản hợp đồng mới, Mark Brown, đã ghi ba bàn trong trận đấu đầu tiên." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bản hợp đồng mới, Mark Brown, đã ghi ba bàn trong trận đấu đầu tiên." câu này dịch sang tiếng anh là: New signing, Mark Brown, scored three goals in his first match.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login