"Công ty đang đưa ra các toa xe chào mừng cho các tân binh bán hàng mới." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Công ty đang đưa ra các toa xe chào mừng cho các tân binh bán hàng mới." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty đang đưa ra các toa xe chào mừng cho các tân binh bán hàng mới." dịch sang tiếng anh: The company is bringing out the welcome wagon for the new sales recruits.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login