"Bạn sẽ nhân đôi tờ giấy cho tôi chứ?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bạn sẽ nhân đôi tờ giấy cho tôi chứ?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ nhân đôi tờ giấy cho tôi chứ?" dịch sang tiếng anh là: Would you double up the paper for me?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login