"Khi nào sách thư viện trở lại?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Khi nào sách thư viện trở lại?" tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi nào sách thư viện trở lại?" câu này tiếng anh dịch: When are the library books due back?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login