"Viên đạn bắn thẳng vào mắt anh." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Viên đạn bắn thẳng vào mắt anh." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Viên đạn bắn thẳng vào mắt anh." câu này dịch sang tiếng anh:The bullet hit him plumb between the eyes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login