"Anh trượt kính viễn vọng vào một ống thép." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Anh trượt kính viễn vọng vào một ống thép." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh trượt kính viễn vọng vào một ống thép." tiếng anh câu này dịch: He slipped the telescope into a steel tube.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login