"Dole đã được kết đôi trong sách lịch sử với đối thủ cũ của ông Bush." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Dole đã được kết đôi trong sách lịch sử với đối thủ cũ của ông Bush." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dole đã được kết đôi trong sách lịch sử với đối thủ cũ của ông Bush." dịch câu này sang tiếng anh: Dole has been twinned in the history books with his old rival Bush.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login