"Các chính trị gia đã chào đón nhiệt tình bài phát biểu của Nữ hoàng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Các chính trị gia đã chào đón nhiệt tình bài phát biểu của Nữ hoàng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các chính trị gia đã chào đón nhiệt tình bài phát biểu của Nữ hoàng." câu này tiếng anh dịch: Politicians have given an enthusiastic welcome to the Queen's speech.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login