"Những con chim đã được nuôi thành công trong điều kiện nuôi nhốt." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Những con chim đã được nuôi thành công trong điều kiện nuôi nhốt." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những con chim đã được nuôi thành công trong điều kiện nuôi nhốt." tiếng anh dịch: The birds have been successfully reared in captivity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login