"Anh đã nhận được một vai mận trong một bộ phim truyền hình nhỏ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh đã nhận được một vai mận trong một bộ phim truyền hình nhỏ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh đã nhận được một vai mận trong một bộ phim truyền hình nhỏ." câu này tiếng anh là: He landed a plum role in a TV mini-series.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login