"Rượu chắc chắn đã nới lỏng lưỡi cô." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Rượu chắc chắn đã nới lỏng lưỡi cô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rượu chắc chắn đã nới lỏng lưỡi cô." tiếng anh dịch: The wine had certainly loosened her tongue.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login