"Cuối cùng, doanh nghiệp bắt đầu kiếm tiền." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cuối cùng, doanh nghiệp bắt đầu kiếm tiền." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng, doanh nghiệp bắt đầu kiếm tiền." dịch sang tiếng anh: At last the business is starting to make money .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login