"Ông đã chết trong bệnh viện ngày hôm qua sau một căn bệnh ngắn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ông đã chết trong bệnh viện ngày hôm qua sau một căn bệnh ngắn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã chết trong bệnh viện ngày hôm qua sau một căn bệnh ngắn." dịch sang tiếng anh: He died in hospital yesterday after a short illness .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login