"Họ là những người hâm mộ nhiệt tình của ngôi sao điện ảnh đó." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Họ là những người hâm mộ nhiệt tình của ngôi sao điện ảnh đó." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ là những người hâm mộ nhiệt tình của ngôi sao điện ảnh đó." dịch sang tiếng anh là: They are enthusiastic admirers of that movie star.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login