"Trầm cảm ảnh hưởng đến những người có hình ảnh bản thân kém." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Trầm cảm ảnh hưởng đến những người có hình ảnh bản thân kém." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trầm cảm ảnh hưởng đến những người có hình ảnh bản thân kém." dịch câu này sang tiếng anh là: Depression affects people with a poor self-image.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login