"Tôi sẽ thay thế chiếc xe bị đánh đập của tôi bằng một chiếc mới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi sẽ thay thế chiếc xe bị đánh đập của tôi bằng một chiếc mới." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ thay thế chiếc xe bị đánh đập của tôi bằng một chiếc mới." tiếng anh là: I'm going to replace my battered car with a new one.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login