"Sau đó, anh ta không làm công việc của mình đúng cách." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Sau đó, anh ta không làm công việc của mình đúng cách." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau đó, anh ta không làm công việc của mình đúng cách." dịch sang tiếng anh: Then he's not doing his job properly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login