"Cô mở cửa và vội vã vào trong." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô mở cửa và vội vã vào trong." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô mở cửa và vội vã vào trong." tiếng anh là: She pulled open the door and hurried inside.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login