"Hai vận động viên đã phá vỡ băng với nhau." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Hai vận động viên đã phá vỡ băng với nhau." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai vận động viên đã phá vỡ băng với nhau." dịch sang tiếng anh: The two runners broke the tape together.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login