"Tôi thích trái cây và rau quả." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi thích trái cây và rau quả." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thích trái cây và rau quả." dịch sang tiếng anh là: I like fruit and vegetables.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login