"Anh ấy là một người đàn ông của trí tưởng tượng." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh ấy là một người đàn ông của trí tưởng tượng." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy là một người đàn ông của trí tưởng tượng." câu này tiếng anh là: He is a man of imagination.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login