"Mục sư Dawson đã giải quyết hội chúng từ bục giảng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Mục sư Dawson đã giải quyết hội chúng từ bục giảng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mục sư Dawson đã giải quyết hội chúng từ bục giảng." câu này tiếng anh dịch: Rev. Dawson addressed the congregation from the pulpit.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login