"Nhiệt độ có thể được đo chính xác." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Nhiệt độ có thể được đo chính xác." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiệt độ có thể được đo chính xác." câu này tiếng anh là: Temperature can be measured precisely.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login