"Quan điểm của bạn về chủ đề này là gì?" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Quan điểm của bạn về chủ đề này là gì?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quan điểm của bạn về chủ đề này là gì?" tiếng anh dịch: What's your view on the subject?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login