"Tôi tin rằng quan điểm của tôi được chia sẻ rộng rãi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi tin rằng quan điểm của tôi được chia sẻ rộng rãi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi tin rằng quan điểm của tôi được chia sẻ rộng rãi." câu này tiếng anh dịch: I believe my view is widely shared .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login