"Đây là những gì chúng tôi đã cố gắng hết sức để tìm thấy; bây giờ chúng ta đang đến một nơi nào đó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Đây là những gì chúng tôi đã cố gắng hết sức để tìm thấy; bây giờ chúng ta đang đến một nơi nào đó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là những gì chúng tôi đã cố gắng hết sức để tìm thấy; bây giờ chúng ta đang đến một nơi nào đó." câu này dịch sang tiếng anh:This is what we've been trying hard to find; now we're getting somewhere.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login