"Các khu bảo tồn thiên nhiên đã được thiết lập xung quanh các nhà máy điện mới để làm dịu các nhà bảo tồn địa phương." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Các khu bảo tồn thiên nhiên đã được thiết lập xung quanh các nhà máy điện mới để làm dịu các nhà bảo tồn địa phương." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các khu bảo tồn thiên nhiên đã được thiết lập xung quanh các nhà máy điện mới để làm dịu các nhà bảo tồn địa phương." tiếng anh dịch: Nature reserves were set up around new power stations to mollify local conservationists.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login