"Họ cãi nhau, sau đó cô bỏ anh." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Họ cãi nhau, sau đó cô bỏ anh." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ cãi nhau, sau đó cô bỏ anh." dịch sang tiếng anh: They got into a quarrel, whereupon she left him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login