"Đám đông thông thường của thanh thiếu niên đang đứng trên góc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đám đông thông thường của thanh thiếu niên đang đứng trên góc." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đám đông thông thường của thanh thiếu niên đang đứng trên góc." dịch sang tiếng anh: The usual mob of teenagers were standing on the corner.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login