"Bạn cần sự kiên nhẫn của một vị thánh cho công việc này." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Bạn cần sự kiên nhẫn của một vị thánh cho công việc này." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn cần sự kiên nhẫn của một vị thánh cho công việc này." dịch câu này sang tiếng anh: You need the patience of a saint for this job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login