"Tôi không muốn đặt bạn vào chi phí mua bữa tối cho tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi không muốn đặt bạn vào chi phí mua bữa tối cho tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không muốn đặt bạn vào chi phí mua bữa tối cho tôi." câu này tiếng anh dịch: I don't want to put you to the expense of buying me dinner.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login