"Hầu hết các bạn học của tôi là màu đen." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Hầu hết các bạn học của tôi là màu đen." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hầu hết các bạn học của tôi là màu đen." câu này dịch sang tiếng anh:Most of my school mates are black.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login