"Chính sách này được đưa ra để xem xét vào tháng Tư." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Chính sách này được đưa ra để xem xét vào tháng Tư." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính sách này được đưa ra để xem xét vào tháng Tư." dịch câu này sang tiếng anh: The policy comes up for review in April.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login