"Sau một mùa hè khô như vậy, thật khó để tưởng tượng mưa trông như thế nào." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Sau một mùa hè khô như vậy, thật khó để tưởng tượng mưa trông như thế nào." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau một mùa hè khô như vậy, thật khó để tưởng tượng mưa trông như thế nào." dịch câu này sang tiếng anh là: After such a dry summer, it's difficult to imagine what rain looks like.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login