"Giám sát viên bảo trì sẽ cử một phi hành đoàn để sửa chữa thiệt hại." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Giám sát viên bảo trì sẽ cử một phi hành đoàn để sửa chữa thiệt hại." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giám sát viên bảo trì sẽ cử một phi hành đoàn để sửa chữa thiệt hại." tiếng anh dịch: The maintenance supervisor would dispatch a crew to repair the damage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login