"Cô gái phải được huấn luyện cẩn thận trong những gì cần nói trước tòa." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô gái phải được huấn luyện cẩn thận trong những gì cần nói trước tòa." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô gái phải được huấn luyện cẩn thận trong những gì cần nói trước tòa." câu này dịch sang tiếng anh:The girl must have been carefully coached in what to say in court.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login