"Tôi đang giữ tất cả các lựa chọn của tôi mở cho thời điểm này." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi đang giữ tất cả các lựa chọn của tôi mở cho thời điểm này." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang giữ tất cả các lựa chọn của tôi mở cho thời điểm này." dịch sang tiếng anh: I'm keeping all my options open for the moment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login