"Đôi vợ chồng trẻ chia sẻ việc nhà." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Đôi vợ chồng trẻ chia sẻ việc nhà." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi vợ chồng trẻ chia sẻ việc nhà." dịch sang tiếng anh là: The young couple shared housework.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login