"Chi phí của dự án là rất lớn, nhưng nó không phải là nguyên nhân cơ bản của sự thất bại của nó." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Chi phí của dự án là rất lớn, nhưng nó không phải là nguyên nhân cơ bản của sự thất bại của nó." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chi phí của dự án là rất lớn, nhưng nó không phải là nguyên nhân cơ bản của sự thất bại của nó." dịch câu này sang tiếng anh: The cost of the project was enormous, but it was not the fundamental cause of its failure.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login