"Chúng ta có thể sử dụng nước tăng lực hoặc nước cam làm máy trộn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng ta có thể sử dụng nước tăng lực hoặc nước cam làm máy trộn." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta có thể sử dụng nước tăng lực hoặc nước cam làm máy trộn." câu này tiếng anh dịch: We can use tonic water or orange juice as mixers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login