"Đây là vua của nước Anh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Đây là vua của nước Anh." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là vua của nước Anh." tiếng anh là: Here lies the king of England.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login