"Đó là một ngày nóng bỏng." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đó là một ngày nóng bỏng." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một ngày nóng bỏng." câu này tiếng anh là: It was a scorcher of a day.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login